معرفی

دانشگاه علوم پزشکی البرز در تاریخ  88/10/30 در قالب دانشکده علوم پزشکی کرج از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران جدا و در تاریخ 90/8/7 از دانشکده به دانشگاه تبدیل شد. 

اهداف

توسعه بهداشت و سلامت به منظور تامین نیازهای جامعه با تاکید بر پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و نیز ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه در عرصه ملی

بخش ها

دانشگاه علوم پزشکی البرز شامل 7 معاونت: توسعه، بهداشتی، فرهنگی-دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، درمان و غذا و دارو     می باشد. دانشکده ها عبارتند از: پزشکی، پرستاری-مامایی، پیراپزشکی و بهداشت. شبکه های بهداشت و درمان نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان شبکه های تحت پوشش این دانشگاه می باشند.

توانمندیها

جدید التأسیس بودن دانشگاه - جذب اعضای هیات علمی جوان - کمیته تحقیقات دانشجوئی فعال - راه اندازی مجله البرز ایران - تشکیل کمیته استراتژیک در دانشگاه - برنامه ریزی عملیاتی بر اساس اهداف استراتژیک دانشگاه - داشتن عرصه های درمانی و بهداشتی تخصصی و فوق تخصصی در شهرستان - راه اندازی مجله انگلیسی زبان International Journal of Enteric Pathogens

 

موفقیت های پژوهشی

کسب امتیاز عالی در فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجوئی در سطح وزارتی

پیام معاونت پژوهش

توسعه همه جانبه ایران اسلامی در سند بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی در افق 1404 به عنوان میثاق نخست ملی به نحوی ترسیم شده است که جامعه ای برخوردار از سلامت با کیفیت زندگی مطلوب و بهره مند از محیط زیست سالم در جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. با این چشم انداز، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به عنوان مجموعه ای نوپا تلاش می نماید تا جایگاه علم، دانش، خرد و اندیشه در دانشگاه و جامعه همواره تابناک و فروزان باقی مانده و با فراهم آوردن بستری مناسب جهت اعضای هیئت علمی، دانشجویان و سایر پژوهشگران زمینه را برای گسترش تحقیقات بنیادی و کاربردی که منجر به ارتقای سطح علمی و پژوهشی جامعه خواهد شد، مهیا سازد.